360 ̊rond > Nieuws > Pilot ActiZ: Wat heb jij nodig om dit werk te kunnen doen?

Pilot ActiZ: Wat heb jij nodig om dit werk te kunnen doen?

  • admin
  • Nieuws
  • Geen reacties

Binnen zorgorganisaties leeft de wens om nadrukkelijker in te spelen op persoonlijke kwaliteiten, ambities en (werk)voorkeuren van medewerkers. Zo wil men bijdragen aan een positieve medewerkersbeleving en daarmee aan organisatiesucces. Tegelijkertijd is er behoefte aan efficiency, uniformiteit en beheersbaarheid in de uitvoering van de zorgtaken.

Medewerkers en organisaties hebben vaak geen baat hebben bij de aanpak die nu wordt toegepast: inventarisatie van harde wensen ten aanzien van opleiding en arbeidsvoorwaarden. Vaak stuit de realisatie van aanbevelingen op financiële en arbeidsmarkt technische bezwaren. En geeft ze geen antwoord op diepere vragen die spelen bij vragen rond verzuim en verloop.

Meridio doet in opdracht van ActiZ, branchevereniging van verpleeg- en verzorgingsorganisaties, een pilot waarin wij, door op een andere manier in gesprek te gaan met medewerkers, een beter beeld van wensen en behoeften van medewerkers krijgen, en daardoor ActiZ in staat stellen om voor hun leden een betere service te verlenen op het gebied van verbinding tussen medewerkers en organisatie.

Ik werk als procesbegeleider in deze pilot samen met Arjan Jansen en Olav Eerkes.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait.