De wereld om ons heen verandert en daarmee ook de manier waarop we (willen) samenleven. Gemeenten en (maatschappelijke) organisaties zoeken voortdurend antwoorden op veranderende wensen in hoe we wonen, werken en leven, maar bewandelen in hun benadering veelal de bekende weg. Er is behoefte aan een coach die het complete speelveld overziet, en die op een inspirerende en stimulerende manier de weg toont naar het ontwikkelen van duurzame resultaten. 

360° rond helpt zicht te krijgen op wat leeft in de samenleving en daar gericht op in te spelen. Hoe maak je verbindingen die leiden tot duurzame relaties, een constructieve samenwerking en een positief imago? En hoe is dat te vertalen naar een onderscheidende aanpak die zorgt voor meerwaarde in resultaat?

360° rond zet verandering niet in ‘van bovenaf’ maar doet het samen. Door onze ervaring met co-creatie en participatie spreken we de taal van gemeenten en (maatschappelijke) organisaties. We zorgen voor een haarscherpe analyse en een grondige aanpak. We brengen talenten in de organisatie samen en verbinden passie met creativiteit. Zo zorgt 360° rond op een leuke manier voor duurzamere oplossingen.

360 Graden Rond - PICTWIST -2212 1000x1000 px

360° rond is de gids die jullie helpt de verbinding met doelgroep of achterban te maken.

Om te scoren moet je trainen

Hoe ontwikkelen we participatiebeleid? Hoe betrekken we partners daarbij? Hoe kunnen we leren en experimenteren terwijl het dagelijkse werk gewoon doorgaat?
Het scheelt wanneer iemand met ervaring je vooruithelpt, de spiegel voorhoudt en zelf laat ontdekken. Als kwartiermaker is 360° rond de gids tijdens jullie ontdekkingsreis.

Hoe betrek ik mijn doelgroep? Hoe neem ik mijn eigen mensen mee? Hoe zorg ik voor draagvlak en enthousiasme? Hoe leer ik omgaan met weerstanden?
Als bruggenbouwer helpt 360° rond jullie de verbinding tot stand te brengen of te herstellen, zowel intern als extern.

Hoe komen we samen tot een gedeelde opgave? Wat kunnen we met elkaar mogelijk maken? Waar zijn we goed in en wat valt nog te ontwikkelen?
360° rond helpt de gezamenlijke opgave en ambitie in beeld te brengen op een aansprekende en visuele manier. We laten jullie ontdekken waar de eigen kracht zit en helpen van daaruit om een eigen aanpak te ontwikkelen.

Is er behoefte aan directe hulp of is juist langdurige ondersteuning gewenst?
360° rond helpt graag als interim bruggenbouwer of kwartiermaker.

360 Graden Rond - PICTWIST -2234 1000x1000 px

Als je verbinding wilt maken, kun je niets aan het toeval overlaten, hoe efficiënt en praktisch de overwegingen ook zijn.

Een gewonnen wedstrijd betekent nog geen winnend team

Huurders ideeën laten aandragen voor een tijdelijke bestemming maakt nog geen participatie. Flexkantoren maken medewerkers niet professioneler. En een naambordje op de gevel maakt nog geen kennis- en expertisecentrum. 

Vertrouwen en reputatie ontstaan wanneer je als organisatie oprechte verbinding maakt met de behoeften, dromen en verlangens van jouw doelgroep. Aansluiting zoekt bij hún belevingswereld, afstemt op hún frequentie en beloften waarmaakt met passende acties op het juiste moment. Alleen dan voelen mensen zich aangesproken, serieus genomen en uitgenodigd om mee te doen.  

Gemeenten en (maatschappelijke) organisaties voelen zich gehouden aan kaders, prestaties of regels. Geld en tijd zijn factoren die het denken in mogelijkheden beperken. Beleid ontstaat nog vaak vanachter het bureau terwijl er een sterk verlangen is naar samenwerken, faciliteren en stimuleren.

Snelle, ondoordachte acties scoren misschien op korte termijn. Maar alleen een consistent plan met consequente acties zorgt voor duurzame relaties en structureel effect. 

Quote: Als je verbinding wilt maken, kun je niets aan het toeval overlaten. Hoe efficiënt en praktisch de overwegingen ook zijn.”

360 Graden Rond - PICTWIST -2171 1000x1000 px aangepast

De juiste mix van ervaring, kennis en persoonlijkheid versterkt de effectiviteit en duurzaamheid van oplossingen.

Alleen kun je niks, doe het samen!

360° rond gelooft in de kracht van samenwerking. 

We zijn ervaren adviseurs voor gemeenten en (maatschappelijke) organisaties, begeleiders van co-creatieve (verander)processen en ontwikkelaars van innovatieve concepten. 

360° rond bekijkt opgaven vanuit alle invalshoeken. De kernvragen zijn ‘waarom’, ‘voor wie’ en ‘hoe’. Die vragen koppelen we aan de strategie van de organisatie. We nemen niet over, maar helpen jou en je medewerkers op weg. Samen kunnen jullie het voortaan zelf. 

We verstaan de kunst van het implementeren, met focus op zelfwerkzaamheid. Onze adviezen leveren financiële én maatschappelijke meerwaarde. 

profielfoto

Het is mijn passie om complexe opgaven werkbaar te maken in de praktijk.

Economisch geschoold, sociaal gevoed en maatschappelijk gekneed

Ik ben Glenn van der Vleuten, het gezicht van 360° rond. 

Zowel nu als in mijn eerdere functies als bestuurder, directeur en manager (in wonen, welzijn en zorg), komen maatschappelijke vraagstukken en organisatievraagstukken vaak hand in hand op mijn pad. Ik zie dat met toenemende gelaagdheid ook de complexiteit van vraagstukken stijgt. Met geloof in de kracht van samenwerking en complementariteit werk ik inmiddels ruim tien jaar met plezier als zelfstandig bruggenbouwer en kwartiermaker voor overheden en (maatschappelijke) organisaties.  

Ik sla bruggen tussen mensen en belangen. Niet vanuit confrontatie of probleem, maar om te groeien en te ontwikkelen. Ik breng creativiteit en energie, luister met aandacht, stel scherpe diagnoses en schakel met gemak. Ik denk in kansen en mogelijkheden en communiceer krachtig in woord én beeld

Mijn authentieke persoonlijkheid, gevoel voor humor en uitgebreide ervaring stimuleren het proces van samen veranderen. Ik floreer in een veranderende omgeving waar mensen samen op reis willen naar iets nieuws.

Mijn specialiteiten:
·       Analyse en diagnose van complexe opgaven
·       Co-creatieve visie- en conceptontwikkeling
·       Mensen meenemen in een complexe veranderingstrajecten
·       Vertalen van strategie naar inrichting van organisatie en processen
·       Complexe verhalen in beeld brengen

Bekijk mijn CV

Mijn trackrecord nog eens nalezen? Download mijn CV!

Actuele opdrachten

Kwintes

maart 2022 – heden / rol: interim-manager (via de Plekkenmakers) / thema: huisvesting voor mensen met een ingewikkelde zorgvraag / resultaten: update beleid, doorontwikkeling gebiedsplannen en intermediaire verhuur voor pijler Wonen

Gemeente Oss

februari 2021 – heden/ rol: projectleider (via de Plekkenmakers) / thema: ontmoeten in Macharen / resultaten: gedragen en verbindende visie, tijdelijke initiatieven en integrale ontwikkeling dorpshart Macharen

GHOR

mei 2022 – heden / rol: interim-manager, trainer en coach (via Meridio)/ thema: transitie naar GHOR 2.0 op basis van K4-methode / resultaten: heldere omschrijving van de doelstelling, taken en middelen, stakeholdersanalyse, SWOT-analyse, implementatieplan, advies positionering en communicatievoorstel

Wat anderen zeggen…

360 Graden Rond - PICTWIST -1146 1000x1000 px

Voor zakelijk tekenen hoef je geen Rembrandt te zijn!

Verhalen in Beeld

Tekeningen gebruiken om een boodschap over te brengen is voor iedereen van toegevoegde waarde, of je nu werkt met collega’s, medewerkers of klanten. Tekenen zorgt voor overzicht en duidelijkheid. Je verheldert de kern en dit helpt om het verhaal te onthouden én over te brengen.

We ervaren in de praktijk dat er vaak geen gedeeld beeld is van wat het échte probleem is. Welk resultaat opgeleverd moet worden. En welk proces daarbij hoort. We merken dat wanneer je de tijd neemt om elkaars beelden te ontdekken en deze samen in beeld brengt, niet alleen duidelijkheid ontstaat maar ook begrip. Samenwerken wordt effectiever en leuker.

Verhalen In Beeld is een initiatief van 360° rond en Verenigingswerk. We werken beiden vanuit een andere achtergrond met professionals en teams die samen werken aan complexe opgaven.

We leren jou en jouw team jullie complexe vraagstuk letterlijk in beeld te brengen. Met stift op papier. Je leert om een visuele rode draad uit jouw complexe vraagstuk te halen die je effectief op anderen kunt overbrengen. Je maakt kennis met jouw eigen ambitie en de weg hoe daar te komen. Onderweg ontvang je feedback op zowel inhoud als techniek, waardoor je direct verbeteringen kunt implementeren en eigen kunt maken.

Nieuws

Interim-opdracht bij gemeente West Maas en Waal

Vanaf 6 februari a.s. start Glenn als interim adviseur / kwartiermaker wonen bij de gemeente West Maas en Waal. Werkzaamheden omvatten onder andere: realisatie flexwoningen statushouders, starters en spoedzoekers + opstellen kaders toewijzing flexwoningen. actualisatie prestatie-afspraken + uitwerking samenwerkingsafspraken warmtetransatie, in overleg met woningcorporatie. monitoring plannen en gerealiseerde woningbouw. doorvertalen landelijke regelgeving over met voorrang…

februari 1, 2023
Geen reacties
Transitie GHOR Rotterdam Rijnmond

“De organisatie moet anders en daar willen we op een andere en verbindende wijze komen.” Trots zijn we op de opdracht van GHOR Rotterdam Rijnmond om de transitie naar GHOR 2.0 te begeleiden. In de maand mei maken we een start met deze begeleiding. Basis voor onze aanpak vormt de K4-methode. Uitgangspunt in deze methode…

augustus 17, 2022
Geen reacties
Interim-opdracht bij Kwintes

Sinds half april is Glenn op interim-basis gestart bij afdeling Wonen van Kwintes in Zeist. Kwintes Wonen biedt beschermd en begeleid wonen voor mensen met een psychiatrische of (psycho)sociale kwetsbaarheid. In komende 6 maanden zal Glenn het MT van afdeling Wonen op de volgende onderdelen ondersteunen: Doorontwikkeling van gebiedsplannen; Onderzoek naar de meerwaarde van intermediaire…

mei 20, 2022
Geen reacties

Contact met Glenn

360°rond

Herenstraat 3
3985 RP Werkhoven

+31 6 10 88 61 32

glenn@360gradenrond.nl

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait.