De burger kan meer dan de professional (be)denkt


Het vooruitzicht van maatschappelijke organisaties verandert, en hun bedrijfsvoering is aan hervorming toe. Veel organisaties zijn zich te weinig bewust van veranderde klantbehoeften en van hun concurrentie. Herkenbaar?

360° rond helpt organisaties zich een rol te verwerven in de nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit van de samenhang staat daarbij centraal. Door achtergrond en ervaring spreekt 360° rond de taal van de organisaties. Niet de focus op de uitzondering, maar aanhaken bij het gewone maatschappelijke verkeer. Meedoen betekent het ophalen van talenten, in en buiten de organisatie, en het verbinden van passie en creativiteit.


De mix van talenten bepaalt de chemie...


360° rond bekijkt alle invalshoeken van alle kanten. De kernvragen zijn ‘voor wie’ en ‘waarom’. Die vragen koppelen we aan de strategie van uw organisatie. In samenspraak. 360° rond neemt niet over, maar loopt mee. Uw organisatie kan het voortaan zelf. En we verstaan de kunst van het implementeren. Onze adviezen leveren financiële én maatschappelijke meerwaarde.

360° rond heeft ruime ervaring met het adviseren van overheden en (maatschappelijke) organisaties, het begeleiden van (verander)processen en het ontwikkelen van innovatieve concepten.

Het gezicht van 360° rond is Glenn van der Vleuten. Glenn is analytisch, creatief en solide. Zijn energie en humor stimuleren het proces van verandering.

360° rond werkt met name voor overheden en (maatschappelijke) organisaties en richt zich op proces- & projectmanagement, interim-management, beleidsadvisering, training & coaching. Centraal staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie, participatie en sociale innovatie. Hieronder een greep uit recente opdrachten.Sociale innovatie en co-creatie


Dromenlab®

Dromenlab® (website), een initiatief van De Plekkenmakers (zie netwerken). Dromenlab® is de leukste participatiemethode om met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een beproefd pop-upconcept dat in het hele land wordt ingezet voor overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, ondernemers en potentiële gebruikers.


We hebben Dromenlab® in 2017 met succes toegepast in:


Expedities

Onze samenleving verandert in rap tempo. En wordt steeds complexer. Zekerheid is verleden tijd. En verandering is aan de orde van de dag. Deze maatschappelijke veranderingen hebben vanzelfsprekend ook hun weerslag op de rol en positie van maatschappelijke organisaties. Subsidieverstrekkers stellen nieuwe eisen aan de wijze waarop zij opereren, resultaten bereiken en prestaties leveren. Overheden en maatschappelijke organisaties zijn ‘in transitie’. Het is een complexe veranderopgave die om een andere aanpak vraagt: niet ‘van bovenaf’ maar ‘van onderop’. 360° rond organiseert met partners expedities; een procesaanpak waarbij alle betrokkenen in de transitie worden uitgenodigd om de ‘reis van visie naar uitvoering’ actief samen te doorlopen. De volgende expedities lopen op dit moment:


Ruimte voor Ideeën

Ruimte voor Ideeën is een concept bedoeld om langs de weg van participatie en co-creatie te komen tot nieuwe bestemmingen, en een ander gebruik, van bestaand vastgoed. Ruimte voor Ideeën is met succes toegepast bij Rabobank De Langstraat. Ze heeft haar panden in Loon op Zand en Waspik teruggegeven aan de lokale gemeenschap, resulterend ’t Binnenhof (website) in Waspik en coöperatie De Bank (website) in Loon op Zand. Samen met Toine Nagel van Coöperatie WOW! (website) heb ik deze burgerinitiatieven begeleid bij de realisatie van hun businessconcepten en in hun ondernemerschap.


Idee-café

Idee Café, een spin-off van Ruimte voor Ideeën, is bedoeld om ‘de geest’ en daarmee de ideeën van particulieren en bedrijven los te maken. Het eerste doel is om langs deze weg verborgen wensen en behoeften aan de dag te leggen. Het échte doel is; goed bedoeld (maar vaak niet passend) aanbod en verborgen vraag (in de vorm van wensen) met elkaar te matchen. Het hogere doel is; een prettiger, dynamischer, meer betrokken en zelfredzame samenleving. Idee Café is een pop-up-store, een tijdelijke winkel die in principe overal kan ‘oppoppen’ (bijvoorbeeld in leegstaande winkel-, kantoor- en fabriekspanden). Idee Café is bij uitstek geschikt voor organisaties die nog 'op zoek zijn' naar wat participatie te bieden heeft, en waarvoor budget en/of tijd beperkt is. Begin 2017 vond een Idee Café plaats in Loon op Zand (zie Maatschappelijk vastgoed).


Stichting KEPLR Music & Events

Ik ben initiatiefnemer en voorzitter van Stichting KEPLR Music & Events. De stichting wil een cultuurbeweging van onderop faciliteren. Op het niveau van de deelnemers, naar hun vermogen, in hun tempo en zonder enige vorm van subsidie. Gewoon, door passie, energie en wat financiële inbreng als smeerolie. En door de inhoud te laten waar die hoort. Waarbij muziek niet het doel op zich is, maar een middel om mensen te verbinden. De stichting doet door:Participatie en zelfbeheer


Atelier Winterdijk 30b

Stichting Atelier Winterdijk30b (website) organiseert in Waalwijk diverse al dan niet periodieke culturele activiteiten en biedt een cultureel platform waar contacten kunnen worden gelegd. De stichting organiseert naast de activiteiten op haar podium ook grotere activiteiten zowel binnen als buiten de deur. De stichting staat na 3 seizoenen op een kruispunt. Enerzijds groeit het aantal activiteiten jaarlijks, en wordt een appél gedaan om complexer en grootschaliger projecten op te pakken. Anderzijds trekken niet alle activiteiten voldoende bezoekers of genereren ze voldoende inkomsten om uit de kosten te komen. Het moment is aangebroken om een duidelijke stip op de horizon te zetten, en keuzes te maken. 360˚rond heeft 3 workshops met huurders, vrijwilligers en gebruikers begeleid.Maatschappelijk vastgoed


’t Gasthoês, Horst

De gemeente Horst aan de Maas wil graag de gebruikers van nu en straks mee laten denken over de activiteiten in een nieuw cultureel centrum. Deze partijen zijn verenigd in de Kopgroep. De Kopgroep wil graag alle cultuuractiviteiten samenbrengen op één centraal punt en daarbij alle partijen worden betrokken, zodat nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Richard Koekoek van MiddenIn (website) is door de gemeente ingeschakeld om Kopgroep en gemeente te ondersteunen bij de conceptontwikkeling. Richard heeft 360˚ rond gevraagd om te helpen bij de organisatie en begeleiding van creatieve workshops. Deze hebben geleid tot adviezen met betrekking tot de toekomstige exploitatie, organisatie en samenwerking.


De Wetering

De gemeente Loon op Zand is eigenaar van De Wetering, een cultuur- en sportaccommodatie in het dorp Loon op Zand. Na faillissement van de exploitant heeft de gemeente vanuit de Loonse gemeenschap een tijdelijke adviesgroep samengesteld. De Wetering Plan Groep (WPG) wil tot een plan komen dat leidt tot een bruisende voorziening voor (en door) de Loonse bevolking. 360˚ rond, De Plekkenmakers en Toine Nagel hebben voor WPG een respectievelijk een Dromenlab® en een Idee Café georganiseerd.


Castellum, Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om het gebouw Theater Castellum te transformeren tot een ‘Huis van de Stad’; een plek waar naast de huidige theater- en bioscoopfuncties, aanverwante of aanvullende activiteiten onder één dak samen komen. In opdracht van gemeente en theater organiseerde 360˚ rond in samenwerking met De Plekkenmakers een ‘Stadsgesprek’ in de vorm van een Dromenlab®. De resultaten vormen input voor een visie op de toekomst van Theater Castellum, die aan de gemeenteraad is aangeboden.Netwerken


Pioniers in Maatschappelijk Vraagstukken en Drukte van Be!ang

360˚ rond is lid van Pioniers Maatschappelijke Vraagstukken (PMV). PMV helpt opdrachtgevers het verschil te maken in de aandacht, aanpak en oplossingen van vraagstukken op het terrein van wonen en leven in stad of dorp. PMV helpt Bibliotheek Angstel Vecht en Venen (website) in haar proces van ‘transitie’. PMV werkt met Richard Koekoek (Middenin) samen onder de titel Drukte van Be!ang.


De Plekkenmakers

360˚ rond is lid van De Plekkenmakers. De Plekkenmakers (website) zijn creatieve doeners en analytische denkers in merkstrategie, architectuur, stedenbouw dan wel procesmanagement. Elk met een andere bril op verbonden in een voorliefde voor ruimtelijke vraagstukken. Plekken -binnen en buiten- fascineren De Plekkenmakers. Een fijne plek is meer dan een stapel stenen of een stukje op aarde. Het zijn de mensen, de geschiedenis en de verhalen die een plek identiteit geven en De Plekkenmakers inspireren.


Overig

360˚ rond is aangesloten bij KaapZ (website). KaapZ ondersteunt organisatie met een complexe vraag die zij zelf niet kunnen oplossen. KaapZ heeft een unieke aanpak. Niet top down, niet bottom up maar samen met iedereen die er toe doet. Gedragen oplossingen door te verbinden.


360˚ rond is betrokken als coach en adviseur bij Meridío (website). Meridío staat voor samen groeien door te delen. De groeicurve van een talent krijgt een boost, wanneer deze tijdelijk wordt uitgedaagd in een andere omgeving. Vanuit deze overtuiging heeft Meridío het Talentsharingtraject ontwikkeld. Talentontwikkeling, anders dan anders, inspelend op de ontwikkelingen van deze tijd.